top of page

Putting Coins in Piggy Bank

Updated: Aug 8, 2023

หยอดเหรียญใส่กระปุกเพื่อน้องให้เดินตามฝันกิจกรรมดีดี ของเด็กรุ่นใหม่

นางสาวชญาภา นาคะศิริ “มีมี่” นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖
โรงเรียนสาธิต มศว ปทุมวัน มีความใฝ่ฝันจะศึกษาต่อในด้านคอมพิวเตอร์ และเป็นผู้ริเริ่มโครงการ “Small Change Makes A Difference” (SCMAD) เพื่อส่งเสริมและเปิดโอกาสให้เยาวชนที่มีความสนใจในด้านเดียวกันสามารถเดินตามฝันของตนเองได้

“โครงการนี้มีแรงบันดาลใจ จากการที่ได้ไปสอนหลักสูตร Introduction to Python พร้อมกับเพื่อนๆ ให้แก่น้องๆชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ ที่โรงเรียนแห่งหนึ่งภายใต้สังกัดของกรุงเทพมหานครค่ะ พบว่ามีน้องๆ ที่สนใจด้านนี้ และมีความใฝ่ฝันอยากจะเป็นโปรแกรมเมอร์ จึงเกิดความคิดอยากหาเครื่องคอมพิวเตอร์มามอบให้แก่โรงเรียน เพื่อช่วยให้ความฝันของน้องๆ เป็นจริงค่ะ”

โครงการ SCMAD เริ่มขึ้นภายใต้การปฏิวัติครั้งใหญ่ของระบบการเงิน ที่คนทำธุรกรรมชำระเงินผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์มากขึ้นเรื่อยๆ ทำให้การใช้เหรียญในการชำระเงินลดลง หลายครัวเรือนมีเหรียญจำนวนมากทิ้งอยู่ที่บ้าน และไม่นำกลับเข้ามาสู่ระบบธนาคาร ด้วยเหตุนี้ ชญาภาจึงออกแบบกระปุกออมสินและแจกจ่ายเพื่อให้คนได้มีโอกาสนำเศษเหรียญนี้ที่มีมาทำให้เกิดประโยชน์ และเมื่อคนจำนวนมากนำเหรียญมารวมกันก็จะสามารถทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในสังคมได้

“แบบกราฟิกของกระปุกนี้ แสดงถึงหัวใจของทุกๆ คนที่นำมารวมกัน เพื่อจัดหาคอมพิวเตอร์ที่จะเป็นประโยชน์ต่อการศึกษา และเมื่อทุกคนร่วมมือกัน คนละเล็กละน้อยก็สามารถสร้างสิ่งดีๆ ให้แก่ชุมชนของเรา”

ในเฟสแรก โครงการ SCMAD ได้ติดต่อกรุงเทพมหานคร ซึ่งกำลังจัดโครงการ “คอมเก่าสู่คนใหม่ เรียนรู้ไกลไม่สิ้นสุด” อยู่พอดี ในปี 2566 นี้ ได้มีโรงเรียนนำร่องจำนวน 11 แห่งภายใต้สังกัดของกรุงเทพมหานคร แสดงความประสงค์ขอรับบริจาคเครื่องคอมพิวเตอร์จำนวน 2,177 เครื่อง ซึ่งจนถึงปัจจุบันโครงการ SCMAD ได้รับการสนับสนุนจากผู้มีจิตศรัทธากว่า 100 รายในการร่วมหยอดกระปุกออมสินเพื่อการเปลี่ยนแปลงนี้ และสามารถจัดหาเงินทุนได้เกือบ 1 แสนบาทแล้ว จนถึงปัจจุบัน โครงการ SCMAD ได้มอบเครื่องคอมพิวเตอร์ใหม่ให้แก่โรงเรียนไปแล้วจำนวน 7 เครื่อง โดยมอบให้แก่โรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานคร 3 แห่ง ได้แก่ โรงเรียนราชบพิธ โรงเรียนวิชูทิศ และโรงเรียนวัดดุสิตาราม และมอบให้โรงเรียนนอกสังกัดกรุงเทพมหานครอีก 1 แห่ง ได้แก่ โรงเรียนวัดราชบพิธ

ที่กล่าวมาข้างต้น เป็นเพียงจุดเริ่มต้นแห่งความสำเร็จของโครงการ Small Change Makes A Difference “SCMAD” ซึ่งกำลังจะเริ่มต้นในเฟสที่ 2 โดยชญาภาได้ออกแบบการแข่งขันให้เพื่อนนักเรียนที่สนใจ ส่งผลงานการออกแบบร่วมประกวดวาดภาพกราฟิกในหัวข้อ “กระปุกออมสินของฉัน” เพื่อนำภาพที่ชนะมาเป็นต้นแบบเสื้อยืด ซึ่งจะขายเพื่อระดมทุนต่อไป

ในปัจจุบัน ชญาภา และเพื่อนๆ ยังได้ใช้เวลาว่างสอน Python ให้แก่น้องๆ ในโรงเรียนของรัฐ และโรงเรียนเอกชน โดยชญาภาเชื่อว่าเด็กทุกคนควรได้รับการเปิดโอกาสให้เรียนในสิ่งที่ชอบ และมีความสุขกับการทำกิจกรรมที่สนใจในยามว่าง ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาตนเองและสังคมCredit : https://www.pakmudstory.com/2023/06/10/หยอดเหรียญใส่กระปุก/

Comments


bottom of page